UGINBPŽ, znakovni jezik

Sajam udruga

Povodom Dana grada Slavonskoga Broda Kreativna radionica članova naše Udruge priredila je izložbu svojih radova na Sajmu udruga Grada na Korzu. Neizostavna kratka škola znakovnoga jezika za posjetitelje i sugrađane kojom promoviramo Udrugu, uslugu tumača/prevoditelja HZJG i senzibiliziramo javnost o načinu komuniciranja osoba oštećena sluha.