O projektu “Pružanje usluge osobne asistencije osobama oštećena sluha”

Naša Udruga započela je provedbu projekta „Pružanje usluge osobne asistencije osobama oštećena sluha“.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u iznosu od 667.540,00 kn, intenzitet potpore je 100%, a trajat će 26 mjeseci.

Projekt je završen 15. svibnja 2021.

Opis projekta:

U gradu Slavonskome Brodu i Brodsko-posavskoj županiji živi veliki broj gluhih i nagluhih osoba kojima je potrebna pomoć tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika kako bi se što kvalitetnije integrirale u društvo i koristile različite javne usluge. Sve veća prisutnost gluhih osoba u različitim životnim aktivnostima i društvenim događanjima uz podršku tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika pokazatelj je potrebe za zapošljavanjem u Udruzi još jedne osobe kao tumača/prevoditelja koja bi vršila uslugu osobne asistencije osobama oštećena sluha. Ovim se projektom, kroz 26 mjeseci, osnažuje 15 korisnika, gluhih i nagluhih osoba od 20 do 73 godina starosti, kako bi ravnopravno sudjelovali u socijalnoj sredini kojoj pripadaju. Pružanjem usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, pomoći će se korisnicima da zadrže svoju neovisnost. Aktivnosti su usmjerene na osnaživanje pojedinca kako bi se oslonio na vlastite mogućnosti u zajednici u kojoj živi.

Opći cilj ovoga projekta je organizirana pomoć i podrška u prevladavanju komunikacijskih ograničenja osobama oštećena sluha, uključivanje u društvo i povećanje usluge osobne asistencije.

Specifični cilj je osnaživanje 15 gluhih i nagluhih osoba u socijalnom kontaktu, komuniciranju, informiranju i izjednačavanje u svim životnim situacijama s ostalim članovima društva kroz prevladavanje komunikacijskih barijera, postizanje veće samostalnosti i bolje kvalitete života gluhih i dijela nagluhih osoba.

Očekivani rezultati projekta:

Pružena kontinuirana dvogodišnja usluga i podrška tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za 15 korisnika – gluhih i nagluhih osoba s područja grada Slavonskoga Broda i Brodsko-posavske županije u prevladavanju komunikacijskih ograničenja. Postizanje bolje informiranosti i samostalnosti, time i podizanje kvalitete života osoba oštećena sluha, članova naše Udruge. Projekt je u skladu sa procesom deinstitucionalizacije socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj, što predstavlja izvrstan temelj održivosti.

Razdoblje provedbe:

od 15. ožujka 2019. do 15. svibnja 2021. godine

Kontakt osobe za više informacija:

Plakat i logo projekta: