O projektu “Osnaži me, uključi me”

Posredovanjem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Udruga provodi Projekt pod nazivom “Osnaži me, uključi me”,  kodnog broja UP.02.1.1.13.0110, iz programa ZAŽELI – zapošljavanje žena – faza II, kojega sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Vrijednost projekta je 453.402,06 kn bespovratnih sredstava odobrenih u 100% intenzitetu.

Razdoblje provedbe:

18 mjeseci: od 3. srpnja 2020. do 3. siječnja 2021. godine.

Projekt traje osamnaest mjeseci unutar kojih se, za 30 korisnika, na 12 mjeseci zapošljava 5 žena životne dobi iznad 50 godina, na poslovima pružanja podrške i pomoći starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Cilj projekta:

Žene s invaliditetom i starije životne dobi teško su zapošljive što ih svrstava u red osoba u nepovoljnom položaju.  Ovim projektom Udruga na godinu dana ublažava problem marginalizacije te skupine kao i poboljšanje materijalnog stanja njihovih obitelji. Tijekom provedbe projekta tri žene će biti upućene na dokvalifikaciju. Time će im se povećati kvaliteta života, socijalna uključenost u društvo kao i veća mogućnost budućeg zapošljavanja stjecanjem novih znanja i zanimanja.

Pružanje usluge potpore i pomoći u svakodnevnim kućnim poslovima za osobe s invaliditetom i starije životne dobi, projekt izravno pridonosi Strategiji socijalne skrbi za starije osobe u RH (2017.-2020.) koja kao prioritet definira Cilj 1. Povećati dostupnost usluga za starije osobe kroz razvijanje usluga usmjerenih zadržavanju starijih osoba u njihovom domu.

Udruga  ovim  projektom doprinosi ublažavanju niza problema s kojima su suočeni pripadnici ranjivih skupina, osobito osobe oštećena sluha. Omogućava rješavanje važnih životnih svakodnevnih higijenskih, prehrambenih i drugih potreba svakoga čovjeka. Izbjegava se opća socijalna i osobna izoliranost. Projektom su osigurane higijenske potrepštine za svakog korisnika. Udruga je imala u vidu da je upravo ciljana skupina korisnika ovisna o socijalnoj pomoći, osobnim invalidninama, odnosno umirovljenici.

Provedbom aktivnosti projekta doprinijet će se ispunjavanju Zajedničkih europskih smjernica za prijelaz iz institucionalne skrbi na usluge podrške za život u zajednici dostupnih korisnicima.

Rad Udruge se podiže na viši standard pružanja usluge svojim članovima. Stvara se temelj za veće mogućnosti financijske održivosti u planiranju aktivnosti i u buduće, kroz korištenje nacionalnih i europskih fondova.

Partneri u provedbi projekta su:

Centar za socijalnu skrb, Slavonski Brod, koji će svojim stručnim znanjem omogućiti pristup i uključivanje korisnika kojima je ovakva pomoć neophodna. Objavljivanjem elemenata vidljivosti na svojim mrežnim stranicama sudjelovat će u vidljivosti i širenju rezultata projekta.

i

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod osigurat će aktivnosti potrebne pri zapošljavanju žena s naglaskom na nezaposlene žene s invaliditetom. Svojim objavama na društvenim stranicama doprinijet će vidljivosti projekta.

Kontakt osobe za više informacija:

Za više informacija o projektu kontakt osobe su:

Plakat i logo projekta: